Блог

Ви можете знайти корисну інформацію на будь-яку тему,
вводячи ключові слова в поле пошуку або скориставшись фільтром категорій

Про країну
Про майно
Про сім’ю
Про бізнес
Про конфлікти
Популярні теги:
×Адвокат ×PR ×Банк ×Бізнес ×Банкрутство ×Шлюб ×АТО ×Сім'я ×Захист в суді ×Юрист ×Шлюб ×Розлучення ×Складання документів ×Поліграф ×Перевірка ×COVID-19 ×Карантин

Законопроект про запровадження дистанційних та надомних робіт

Законопроектом № 4051 передбачено запровадження двох видів (форм) роботи: дистанційної та надомної.

«В умовах стрімкої діджиталізації економіки відсутність норм права, які б надавали змогу роботодавцям та працівникам застосовувати можливості сучасних засобів комунікацій, ставлять під сумнів подальший динамічний розвиток трудових відносин та створюють загрозу життю та здоров’ю українських працівників, як наприклад у випадку з поширенням COVID-19», - йдеться в пояснювальній записці.

Документом пропонується внести зміни до Кодексу законів про працю та Закону України «Про охорону праці» з метою встановлення чітких та зрозумілих норм при використанні роботодавцями дистанційної та надомної роботи.

Запровадження таких заходів обґрунтовувалось необхідністю встановлення карантинних обмежень з метою ефективної протидії поширенню COVID-19 та, відповідно, регламентацією правомірного застосування дистанційної роботи роботодавцями та працівниками.

Дистанційна робота

Форма організації трудових відносин між працівником та роботодавцем та/або виконання роботи, коли робота виконується працівником поза приміщеннями роботодавця в будь-якому місці за його вибором та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

При виконанні дистанційної роботи працівник самостійно обирає власне робоче місце та персонально відповідає за забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці на ньому. 

При дистанційній роботі працівники розподіляють робочий час на свій розсуд, на них не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, якщо інше не передбачено у трудовому договорі. При цьому загальна тривалість робочого часу не може перевищувати норм, передбачених статтями 50 і 51 КЗпП.

За погодженням між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом виконання дистанційної роботи може одночасно поєднуватися з виконанням працівником роботи на робочих місцях у приміщеннях чи на території власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу.

Працівникові, який виконує дистанційну роботу має бути забезпечено гарантований період вільного часу для відпочинку (період відключення), при якому працівник може переривати будь-який інформаційно-телекомунікаційний зв’язок з власником або уповноваженим ним органом, що не вважається порушенням умов трудового договору або трудової дисципліни  

Надомна робота

Форма організації праці, коли оплачувана робота виконується працівником за місцем його проживання або в інших заздалегідь обраних ним приміщеннях, які характеризуються наявністю закріпленої зони, технічних засобів (основних виробничих і невиробничих фондів, інструменту, приладів, інвентарю) або їх сукупності, потрібної для виробництва продукції, надання послуг, виконання робіт або функцій, передбачених установчими документами, але поза виробничими або робочими приміщеннями власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу.

При виконанні надомної роботи робоче місце працівника є фіксованим та не може бути змінене з ініціативи працівника без погодження з власником або уповноваженим ним органом у спосіб, визначений трудовим договором про надомну роботу.

При надомній роботі на працівників поширюється загальний режим роботи підприємства, установи та організації, якщо інше не передбачено у трудовому договорі. При цьому тривалість робочого часу не може перевищувати норм, передбачених статтями 50 і 51 КЗпП.

Забезпечення засобами виробництва, матеріалами та інструментами, необхідними для виконання працівником надомної роботи покладається на власника або уповноважений ним орган, якщо інше не передбачено трудовим договором. 

Роботодавець зобов’язаний вести облік усіх працівників, яким вони надають роботу на дому, окремо жінок і чоловіків, а також реєстраційні листи робочих завдань, доручених працівникові, із зазначенням:

  • часу, відведеного для виконання завдань;
  • тарифних ставок оплати праці;
  • витрат, що виникли у працівника, якщо такі є, і розміру виплаченої у зв’язку з цим компенсації;
  • будь-яких утримань із заробітної плати, проведених відповідно до національного законодавства;
  • належної заробітної плати і виплаченої заробітної плати з відрахуванням утримань разом із датою проведеної виплати.


Слід зауважити, що потреба узаконити віддалену роботу виникла у зв’язку з запровадженням карантину на фоні коронавірусу.  Велика кількість роботодавців перевела своїх працівників на дистанційну роботу, тоді як на законодавчому рівні в Україні це не унормовано.

Тому в даному випадку законопроект № 4051 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення правового регулювання дистанційної роботи» є дуже правильним рішенням, яким влада зможе зберегти здоров’я своєї нації .

Назад