Додаткові послуги

Економіко-правові експертизи

 • Економічна (судово-бухгалтерська)
  • Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності;
  • Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій;
  • Дослідження документів фінансово-кредитних операцій.
 • Будівельно-технічна
  • Дослідження об’єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів;
  • Розподіл земель і визначення порядку користування земельними ділянками;
  • Визначення оціночної вартості будівельних об’єктів і споруд.
 • Комплексний Due Diligence
  • Податковий
  • Фінансовий
  • Технічний
  • Юридичний
Замовити послугу

Експертно-оціночні послуги

 • Оцінка об’єктів в матеріальній формі
 • Оцінка нерухомості
 • Оцінка для цілей оподаткування
 • Оцінка землі
 • Оцінка обладнання
 • Оцінка бізнесу, ЦВК, пакетів акцій
 • Оцінка об’єктів інтелектуальної власності
 • Оцінка нерухомості для суду
 • Моніторинг та оцінка заставного майна банків
 • Оцінка для цілей МСФЗ
Замовити послугу

Аудиторські та консалтингові послуги

 • Аудит фінансової звітності (П(С)БО, IFRS, GAAP)
 • Трансформація фінансової звітності (IFRS, GAAP)
 • Податковий аудит, консалтинг
 • Аутсорсинг бухгалтерського обліку
 • Судові експертизи (економічні, будівельно-технічні, ІТ, товарознавчі)
 • Due Diligence (фінансовий, податковий, юридичний, технічний)
 • Послуги з трансфертного ціноутворення
 • Всі види експертно-оціночних послуг
 • Бізнес-планування
 • HR test
Замовити послугу

Кадровий аудит

 • Удосконалення стратегії економічного і технічного розвитку підприємства
 • Удосконалення культури внутрішньої організації виробничих процесів (комплекс правил, які регулюють процеси планування, організації, мотивації та контролю)
 • Оцінка відповідності структурного і кадрового потенціалу підприємства його цілям і законодавчо визначеним завданням
 • Підготовка до ухвалення стратегічних рішень про розвиток фінансово-економічних показників підприємства
 • Виявлення у структурі підприємства організаційних патологій: дублювання організаційного порядку, панування структури над функцією, стагнації, бюрократизації
 • Аналіз процесів внутрішнього контролю, в т. ч. контроль за персоналом, обробка документів, звітність, боротьба з розкраданням та іншими втратами
Замовити послугу

Послуги охорони

 • Особиста охорона
 • Охорона сім’ї
 • Охорона офісу
 • Охорона житла
Замовити послугу

Страхування

 • Послуги для фізичних осіб
  • Особисте страхування
  • Страхування автотранспорту
  • Страхування майна і відповідальності
  • Страхування професійної відповідальності
  • Допомога в дорозі
  • Мандруй спевнено шляхами Європи
 • Послуги для юридичних осіб
  • Страхування майна
  • Страхування автотранспортних засобів
  • Страхування сільськогосподарських ризиків
  • Страхування відповідальності
  • Страхування вантажів
  • Страхування авіаційних ризиків
  • Страхування морських ризиків
  • Особисте страхування
  • Страхування фінансових ризиків
  • Страхування будівельно-монтажних ризиків
  • Обов’язкове страхування цивільної відповідальності
Замовити послугу

Обслуговування ІТ інфраструктури

 • Обслуговування робочих станцій користувачів
  • системні блоки
  • монітори
  • ноутбуки
 • Обслуговування ІТ інфраструктури
  • сервера, локальна мережа, телефонія
  • обслуговування додатків
  • системне та офісне клієнтське ПЗ
  • бізнес-додатки на робочих станціях
  • супровід інших, в т. ч. керуючих, фінансових, бухгалтерських систем
 • Обслуговування периферійних пристроїв і технічний сервіс
  • регламентне і профілактичне обслуговування всіх ІТ пристроїв
  • ремонт ІТ обладнання, пристроїв друку, заміна та відновлення картриджів
  • управління поставками витратних матеріалів і підмінним фондом
 • Управління ІТ запитами
  • управління процесом обробки звернень користувачів
  • організація системи Service Desk у замовника
  • управління ІТ субпідрядниками
  • розширена звітність про комплексний ІТ сервіс
 • Аутсорсинг ІТ персоналу
  • аутсорсинг ІТ персоналу для короткострокових проектних ІТ робіт, в т. ч. у регіонах
  • аутсорсинг системи Service Desk
  • аутстаффінг ІТ персоналу
Замовити послугу

Інтелектуальна власність

 • Реєстрація авторства товарних знаків, промислових зразків, ліцензійних договорів
 • Складання національних і ліцензійних договорів
 • Складання договорів (авторських, ліцензійних, опціонних, на передачу і поступку прав)
 • Проведення патентно-інформаційних досліджень
 • Консультації з питань захисту прав інтелектуальної власності
Замовити послугу